top of page
NÄYTTELYT
Visuaalisen ilmeen integroiminen sekä näyttelytilaan että markkinointiin kaikkine osa-alueineen on tärkeä osa näyttelyn suunnittelua ja toteutusta.
Suunnittelemme näyttelyn visuaalisen ilmeen ja näyttelysuunnittelun yhtenäisenä toimivana kokonaisuutena, joka palvelee asiakkaita.
bottom of page